Smittevern

Oppdatert 06.01.2021

Smitten har gått betydelig ned i Bergen, og fra og med 21.desember opphører den lokale covid-19 forskriften for Bergen, og det er de nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder i Bergen. Det vil si at treningssentere kan holde åpent. Organisert idrett er anbefalt å ta pause fram til 19. jan, oppstart av barne- og ungdomsgrupper vil dermed bli etter dette. Det er også nasjonal skjenkestopp, i første omgang fram til 19.jan, slik at klatrepuben også vil være avlyst i denne perioden.

De viktigste smitteverntiltakene er følgende:

  • Hold deg hjemme om du er syk, småsyk eller i karantene
  • Hold avstand til andre, minimum 1 m
  • Håndhygiene før og etter klatring, og spesielt om du benytter kafé

FHI anbefaler munnbind innendørs på offentlig sted der man ikke kan holde meteren. Det har vært presisert at det normalt ikke skal være behov for munnbind på treningssenter, MEN HUSK Å HOLDE AVSTAND!

Ift smittesporing må vi ha kontroll på alle som har vært her, derfor må alle med kort huske å scanne seg inn med en gang de ankommer senteret. Drop-in kunder registreres med navn og nummer i kassa. Pga dette er det ikke lengre tillat å spandere et klipp fra klippekort på en venn.

Vi installerte kundeteller i inngangsdøra i sommer, og har til enhver til kontroll på hvor mange som oppholder seg inne på senteret. Vi kan ikke slippe inn flere enn at det er mulig å holde 1 m avstand. Dersom det blir fullt i buldrerommene vil folk få beskjed om å vente i kafé (evt utenfor dersom nødvendig) til det blir ledig plass. Foreløpig har dette kun vært en utfordring noen dager i den travleste perioden på kveldstid (typisk 18-20), samt i 11-12 tiden i helgene. Barne- og ungdomsgrupper er nå også avsluttet for semesteret, noe som gjør at vi har litt bedre kapasitet på kveldstid.

Vi vil oppfordre alle til å utnytte hele åpningstiden på senteret, slik at det ikke blir for mange samtidig:

  • Tren på dagtid om du kan.
  • Unngå perioden kl 18-20 ukedagene om du kan.
  • Hvis du trener når det er mye folk, bruk hele lokalet og velg en annen vegg enn der det allerede er kø. Om det blir for fullt blir du bedt om å vente i kaféen.
  • I helgene er det ganske høyt trykk hele dagen, med de siste helgene har det vært mest folk kl 10-12. 
  • Vi oppfordrer alle som trener i helgene og på kveldstid til å begrense klatretiden til maks 2 timer
  • Alle må betale inngang i helgene, uavhengig av om de skal klatre eller bare se på (pga begrenset kapasitet kan ikke lengre foreldre som ikke klatrer være med gratis i helgene).

Ellers må utstyr på treningsrom må sprites og tørkes av etter bruk. Maks 10 personer i treningsrommet samtidig.

Har du med barn er du ansvarlig for at de følger smittevernregler (håndvask/spriting og avstand).

Garderober og dusjer er åpne, men husk avstand også her, og sprit og tørk av garderobeskap etter bruk.

Klatrepub: 

OBS pga nasjonal skjenkestopp blir det ingen pub i perioden fram til 19.jan.

For å begrense og ha kontroll på antallet som kommer, er det påmelding til puben. Gjestene må sitte fint på plassene sine med 1 m avstand. Bestilling og servering av alkohol foregår ved bordene, vi selger ikke øl i baren.