Ansvarserklæring  • Jeg er innforstått med at klatring/buldring og aktivitet på Bergen Klatresenter innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold på senteret skjer på eget ansvar.
  • Jeg er pliktig til å følge sikkerhets- og trivsels reglene for senteret og instrukser fra personalet. Ved brudd på dette har personalet rett til å bortvise personer etter eget skjønn.
  • Jeg er pliktig til å varsle personalet dersom jeg oppdager feil og mangler på anlegget eller ser at andres atferd kan utgjøre en risiko.
  • Bergen Klatresenter frasier seg ethvert erstatningsansvar for skader som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret.
  • Det ikke er lov å drive med lønnet instruksjon/grupper i anlegget uten Bergen Klatresenter AS tillatelse.

Ungdom 13-17 år (kan buldre alene, men foresatte må signere ansvarserklæring):

  • Mitt barn er pliktig til å følge sikkerhets- og trivselsreglene til senteret og instrukser fra personalet. Ved brudd på dette har personalet rett til å bortvise personer etter eget skjønn.
  • Mitt barn er pliktig til å varsle personalet dersom han/hun oppdager feil og eller mangler på anlegget, eller ser at andres atferd kan føre til risiko.

Barn under 13 år (må alltid være under oppsyn av voksen, maks to barn per voksen):

  • Jeg er innforstått med at barn under 13 år må være under oppsyn av en voksen hele tiden og denne har fullt ansvar for sikkerheten til barnet. Lørdager og søndager er det 13-års grense i hovedrommet, og i treningsrommet er det alltid 13-års grense.
  • Jeg er ansvarlig for at mitt barn følge sikkerhets- og trivselsreglene til senteret og instrukser fra personalet.