Sikkerhet

For at alle skal få en positiv og sikker opplevelse ved Bergen Klatresenter skal alle som klatrer i anlegget skrive under på en ansvarserklæring hvor de bekrefter at de har lest og forstått disse reglene.

Reglene skal sørge for at alle som klatrer i treningsveggveggen eller buldrerommene kan gjøre dette uten fare for seg selv eller andre.

Sikkerhets og trivselsregler for Bergen klatresenter:

 • Klatring innebærer risiko og all klatring og annen aktivitet i Bergen Klatresenters lokaler foregår på eget ansvar. Alle skal ha signert ansvarserklæring før de kan klatre.
 • Alle klatrere og andre besøkende må rette seg etter betjeningens veiledning og pålegg. Betjeningen kan bortvise eller nekte personer eller grupper adgang som anses uskikket til å benytte klatreanlegget
 • Ikke stå, sitt, eller gå i sonen der en annen klatrer kan falle
 • Vær oppmerksom på andre klatrere når du starter på en rute.
 • Mange av de høyeste rutene har nedklatringsruter, benytt disse der det er mulig
 • Klatretak kan løsne. Oppdages det løse tak, feil, eller mangler, som kan være av betydning for sikkerheten i anlegget, gi umiddelbart beskjed til en ansatt.
 • Buldremattene skal være fri for drikkeflasker, koster og andre personlige gjenstander og det er ikke lov å spise i buldrerom eller treningsrom
 • Alle personskader skal rapporteres til betjeningen
 • All klatring skjer med minimum singlet og shorts.
 • Klatresko er påbudt, barfot er ikke tillatt. Klatresko skal kun benyttes i barnebuldrerom, hovedbuldrerom og på treningsveggene.
 • Det ikke er lov å drive med lønnet instruksjon/grupper i anlegget uten Bergen Klatresenter AS tillatelse

Barn og ungdom i Bergen Klatresenter

 • Barn og ungdom mellom 13- 18 år kan oppholde seg i lokalet uten følge av en voksen så lenge en foresatte har skrevet under på ansvarserklæringen
 • Barn under 13 år: 

o For å sikre en god og trygg opplevelse skal barn under 13 år være under oppsyn av en voksen hele tiden når de oppholder seg i klatreanlegget, og de skal være under kontinuerlig og tett tilsyn av en voksen om de oppholder seg i hovedrommet. Barn under 13 år har ikke anledning til å bruke/oppholde seg i vektrommet.

o Den voksne har fullt ansvar for sikkerheten til barn de har med seg inn i klatreanlegget og må signere på dette. 

o Barna må ikke må løpe, bråke eller forstyrre andre når de oppholder seg i hovedbuldrerommet.

Bruk av Autobelay (Automatiske sikringsmaskiner)

 • Alle som bruker Autobelay (Automatiske sikringsmaskiner) er selv ansvarlig for at de har gjennomgått opplæring fra ansatt eller innehar brattkort/klatrekort
 • Barn under 13 skal inn festes av voksen med brattkort/gjennomgått opplæring.

Åpningstider:

 • Man - ons: kl. 09:00 - 22:00
 • Tors: kl 07.00-22.00

 • Fre: 09.00 - 20.00

 • Lør: kl. 09:00 - 18:00

 • Søn: kl. 09:00 - 20:00

Kontaktinfo:

 • Bergen Klatresenter
 • Johan Berentsens vei 63, 5160 Laksevåg
 • E-post: post@bergenklatresenter.no

 • Telefonnummer: (+47) 90 28 79 17