Registrering

Fra 22. november krever Bergen kommune registrering av gjester på serveringssteder, for å gjøre det mulig å gi beskjed ved eventuell smitte. Dataene slettes etter 14 dager, og benyttes ikke til andre formål.

Dette må gjøres hver gang man benytter kaféen, da dato/tidspunkt skjema sendes inn registreres.