Ekstrakurs 5 uker, barnegrupper

30.03.2023
På grunn av stort etterspørsel etter 5-ukers gruppene med oppstart rett etter påske er det satt opp to ekstra grupper: 

3.-4. klasse onsdager kl 17.00-18.00 

5.-7. klasse onsdager kl 18.15-19.15.

Pris: 1100 kr alt utstyr inkludert. Påmelding.