Byggetrinn 2

23.09.2019

Tusen takk til alle som har besøkt oss så langt! Vi har lenge hatt i tankene at vi har behov for større arealer for å gi et bedre tilbud til alle. Derfor utvider vi med 500kvm ekstra, og rivingsarbeidet starter snart. Den overordnede planen er som følger:

- Mer buldreareal.

- Bedre fasiliteter for kurs og grupper (spesielt barn&ungdom), adskilt fra hovedrommet.

- Kilter/ Train to climb-rommet blir treningsrom for voksne.

- Egen sal til yoga og fellestimer/tøyerom.

- Behandlingsrom

Det eksisterende tilbudet vil ikke bli påvirket av bygningsarbeidet, og vi holder selvfølgelig åpent hele perioden.

Vi satser på å få alt ferdig til nyttår!