5-ukers barnegrupper

28.10.2022

Hos BKS Fana er det satt opp fem ukers barnegruppe for de som vil prøve å se hvor gøy buldring er. Oppstart 8./9.november.

Påmelding